Vigtige detaljer familien bør være opmærksom på

Opsigelser mv.

  • Opsigelse af lejlighed / ændring af lejekontrakt
  • Opsigelse / ændring af telefon, TV, abonnementer på aviser og blade, medlemskaber af foreninger, lejede hårde hvidevarer, TV, computer mm.
  • Afhentning af evt. hjælpemidler f.eks. kørestole, støtter mm..
  • Salg eller omregistrering af køretøjer. Disse er nemlig ikke forsikrede, så længe forsikringen står i afdødes navn.
  • skat, forsikring, bank (PBS)
  • Kontakt forsikringen, og sørg for at indbo- og brandforsikringen er gyldig indtil afdødes bolig kan tømmes og afhændes.

Bankkonti
Når et dødsfald registreres på Folkeregistret, bliver de bankkonti, som står i afdødes navn, spærret efter kort tid. For ægtefæller gælder dette også fælleskonti.
Denne spærring ophæves først, når Skifteretten har afklaret arveforholdene for afdøde og gjort boet op. Det er ikke tilladt, at hæve beløb fra afdødes konti efter dødstidspunktet. Begravelsen kan dog betales fra en spærret konto, hvis der er dækning for beløbet. Kontakt banken for hjælp med dette.

Indkaldelse til skiftemøde
En til to uger efter dødsfaldet, vil den pårørende, som står for begravelsen, modtage et brev fra skifteretten. Skifteretten vil gerne afklare, om et møde i skifteretten er nødvendigt. I nogle tilfælde, hvor afdødes bo og arveforhold er meget enkle, kan Skifteretten hjælpe med at afslutte boet uden fremmøde.

Advokatbistand
Ønsker du advokatbistand i forbindelse med afviklingen af afdødes bo, kan jeg være behjælpelig med kontakt til advokater med speciale i dette.

Hjælp til økonomien?
om oftest betaler afdødes formue begravelsen.Hvis der ikke er midler i boet til at dække udgifterne er det den person, der bestiller begravelsen, som hæfter for betalingen. Der findes i Danmark flere former for tilskud, som man evt. kan søge.

Begravelseshjælp fra kommunen
Der er muligheder for begravelseshjælp fra afdødes bopælskommune som vi gerne er behjælpelige med at søge.

Sygeforsikringen Danmark
Var afdøde medlem i gruppe 1 eller 2, kan man søge om udbetaling af begravelseshjælp.

Gruppelivsforsikring
er ofte tegnet gennem et fagforbund.

Efterlevelsespension
kan udbetales til den længstlevende ægtefælle i tre måneder.

Efterlevelseshjælp – og lån i egen bolig
Du kan kontakte Borger Service i din kommune for at få tilsendt en ansøgningsblanket vedrørende efterlevelseshjælpen.

Arbejdsmarkedets Tillægspension ( ATP )
Ved dødsfald vil ATP automatisk sørge for udbetaling til de efterladte.

Top