Højtideligheden

Bisættelse eller begravelse?
Som familiens ønsker det, kan vi vælge forskellige former for højtidelighed.

Bisættelse
Ved bisættelse, bliver afdødes kiste kørt til krematoriet.

Begravelse
Ved begravelse bliver afdødes kiste sænket ned på det valgte gravsted.

Spredning af aske
Hvis afdøde har haft ønske om at asken skulle spredes:

- skal afdøde på forhånd have udfyldt den formular, som kan hentes her

Undtagelse kan søges af pårørende. 

Medlem af Folkekirken?
Var afdøde medlem af Den Danske Folkekirke, holder vi oftest en højtidelighed i kirken i det sogn, hvor afdøde boede.

Familien aftaler typisk valg af salmer og forløb i kirken ved et møde med præsten. Personlige oplysninger til en mindetale gives ved et møde eller evt. telefonisk til præsten. Har familien ønsker om solosang eller spil i kirken, skal det godkendes af præsten.

Hvis afdøde ikke var medlem af Den Danske Folkekirke, sammensætter vi sammen et forløb for højtideligheden, som familien ønsker det.

Ingen højtidelighed?
Hvis afdøde ikke ønskede en højtidelighed, kan vi undlade denne. Var afdøde medlem af Den Danske Folkekirke, kan præsten foretage jordpåkastelse og velsignelse ifølge det kristne ritual. Det kan samtidigt give efterladte et godt og positivt minde.

Hvad må man selv
Der er ofte spørgsmål om, hvad familien selv må foretage sig i situationen. Vi har udfærdiget en liste, som giver svar på en række af disse spørgsmål - Læs her i pdf-format.

Læs mere om:


TRYK PÅ ROSERNE OG SE VORES FILM

Top